Kết Quả Visa

Tìm hiểu về điều kiện cấp Visa du học Úc (Visa 500 – Student Visa)

Tìm hiểu về điều kiện cấp Visa du học Úc (Visa 500 – Student Visa)

Điều kiện cấp visa 500 (subclass - 500 )cho học sinh: Đương đơn đã đăng ký và được nhận vào học tại một trường của Úc. Nếu đương đơn dưới 18 tuổi thì cần phải có kế hoạch chi phí sinh hoạt và học tập trong suốt quá trình theo học tại Úc

Visa du học Úc 2017 và SSVF đối với sinh viên Việt Nam

Visa du học Úc 2017 và SSVF đối với sinh viên Việt Nam

Với chính sách visa mới SSVF - tiết kiệm thời gian và giảm quy trình xét duyệt sẽ là điều kiện thuận lợi để sinh viên Việt Nam có thể thể đẩy nhanh thời gian làm thủ tục trước khi đi du học hơn.

Du học nghề Hàn Quốc với VISA D4-6

Du học nghề Hàn Quốc với VISA D4-6

Đến Hàn Quốc du học và đăng ký học một nghề cụ thể, khi tốt nghiệp thì lấy bằng cao đẳng và chứng chỉ nghề quốc gia thì gọi là du học nghề Hàn Quốc.